exdrawuaschd

 

sebbm gibds

zan saufuadan

gibds dsebbm

mei voda hoasd sebb

mei schwoga hoasd sebb

mei schwiegavoda hoasd sebb

mei oawadskoleg hoasd sebb

mei schwesda hoasd bebbi

mei geed hoasd bebbi

sebbm gibds

zan saufuadan

gibbds dsebbm

drum

hoas

i

joschi