mondfasn

mondfasn

 

is da mond en woxn

wiari leichd schbinad

 

is da mond rund

don schbin i

 

schdehd da mond

en oidn liachd

don hob i ausgschbuna

 

und

mochd se da mond neich

don schbinan de oundan

auf mi