2012 - juli

da GRANIDD fausdd - (ein auszug)

easchdda xoung - lufddi

 

do is wos en da lufdd

des kou i gschbian

 

do schdehd wos en de xichdda

des kou i glaubm

 

do liegdd wos en da eardn

des kou i riacha

 

do schdegdd wos en da schbroch

des kou i gschbian